Tidsskriftet

Et felles talerør for veiledningspedagogiske aktører

Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk har som formål å bidra til å utvikle kompetanse i veiledningspedagogikk på tvers av profesjonsgrupper. Vi ønsker også å gi veiledningspedagogiske aktører et felles talerør som styrker tilhørighet og forskningsaktivitet på feltet.

Tidsskriftet skal styrke fagfeltets akademiske kvalitet gjennom å publisere forsknings- og fagartikler. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk skal ha en uavhengig kritisk rolle.

Tidsskriftets målgruppe er forskere, utdanningsinstitusjoner på alle nivåer, praktikere og andre med interesse for veiledning. NORDVEI skal publisere artikler på norsk, dansk, svensk og engelsk.

Alt innhold i tidsskriftet har åpen tilgang (open access). Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler etter fagfellevurdering.

Tidsskriftet er godkjent på nivå 1 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Oppslag

Call for Papers: Veiledning og digitalisering – muligheter og utfordringer

2023-01-30

Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk (NORDVEI) har som formål å bidra til å utvikle kompetanse i veiledningspedagogikk på tvers av profesjonsgrupper, og medvirke til å gi veiledningspedagogiske aktører et felles talerør som styrker tilhørighet og forskningsaktivitet på feltet.

NORDVEI ønsker å publisere et temanummer høsten 2024. Vi inviterer til å sende inn bidrag som er relevante for temaet

Veiledning og digitalisering – muligheter og utfordringer

Gjesteredaktører for temanummer er Inger Merethe Hansen, universitetslektor ved Norges arktiske universitet (UiT), Fredrik Mørk Røkenes, førsteamanuensis (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)  og Tommy Thompson, spesialrådgiver hos Diakonhjemmet Omsorg og stipendiat ved VID Vitenskapelige høgskole (VID).

Abstrakt (inntil 400 ord) sendes inn senest 14. april 2023 via nettskjema.

Les mer om Call for Papers: Veiledning og digitalisering – muligheter og utfordringer

Nyeste utgave

Vol 8 Nr. 1 (2023)
Publisert: 2023-03-01
Vis alle utgavene