Innleveringer

Innlogging eller Registrer for innlevering.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
  • Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (eller gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word eller RTF filformat.
  • Så langt det er mulig er DOI-adresser oppgitt til alle siterte kilder som foreligger på nett. DOI-adressene skal være klikkbare (som for eks. http://dx.doi.org/10.15845/jper.v1i1.593).
  • Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen.

Forfatterinstruks

Krav til manus

Vitenskapelige artikler: Bør ikke overskride 8000 ord – litteraturlister og sluttnoter regnes som en del av artikkelen. Tidsskriftet godtar empiriske, teoretiske originalartikler + oversiktsartikler innenfor det veiledningspedagogiske forskningsfeltet. Essay/fortellinger: Bør ikke overskride 3000 ordGode eksempler fra praksis: 1500 ord. Bokmeldinger: 1000 ord.

Innsending av manuskript

Manuskriptet skal være skrevet i en standard tekstbehandler og sendes elektronisk via tidsskriftets webbside. Vennligst legg ved en separat fil som inneholder tittel på artikkelen, forfatternavn, institusjon og postadresse, samt en kortfattet forfatterpresentasjon (ca. 3 linjer). Artikkelen skal IKKE inneholde kontaktinformasjon.

Hvis artikkelen ønskes fagfellevurdert, må alle egenreferanser utelates i manuset som sendes inn, både i selve artikkelteksten og i litteraturlisten. Referansene kan markeres for eksempel slik: xx (2009).

Format

Bruk Times New Roman, 12 punkt med dobbel linjeavstand gjennom hele manuskriptet, inklusive innrykkede sitat. Bruk et innrykk i begynnelsen av et avsnitt, med unntak av tekst som følger overskrifter eller innrykkede sitat. Unngå blank linje mellom avsnitt. Bruk blank linje før og etter overskrifter og innrykkede sitat. Anførselstegn skal ikke brukes i forbindelse med innrykket sitat. Sluttnoter kan brukes, ikke fotnoter. 

TITTEL (Arial 16, feit)

Abstrakt (Arial 14, feit) Abstrakt

Alle bidrag som skal fagfellevurderes må inkludere et engelsk abstrakt, i tillegg til det skandinaviske. Abstraktene bør være på maksimalt 150 ord(Times New Roman , 12).

Nøkkelord (Arial 14, feit) Nøkkelord/keywords

Oppgi 4-6  nøkkelord/keywords. Unngå ord som allerede brukes i tittelen  (Times New Roman , 12)

Hovedtitler (Arial 14, feit)

Hovedteksten kan enten være strukturert med titler (Arial 14, feit) som introduksjon, metode, resultat og diskusjon, eller bygges opp fritt. Bruk APA 7th for kildetilvisning i teksten (se http://kildekompasset.no). Er det flere referanser til samme poeng, skal det brukes semikolon mellom referansene (Durkheim, 1981, s. 23; Kuhn, 2002, s. 56). Fotnoter skal ikke brukes (Times New Roman , 12)

Eventuelle undertitler (Arial, kursiv, 12)

Illustrasjoner (Arial 14, feit) 

Dersom aktuelt, sett inn maksimalt 1 figur per side og merk med «Figur 1: navn» etc. Figurnavn og eventuelle forklaringer skal stå under figuren. (Times New Roman , 12)

Dersom aktuelt, sett inn maksimalt 1 tabell per side og merk med «Tabell 1: navn» etc.

Tabellnavn skal stå over tabellen og forklaringer under (Times New Roman , 12)

Litteratur (Arial 14, feit)

APA 7th (se http://kildekompasset.no). (Times New Roman, 12)

Forfatteroversikt (Arial 14, feit)

Tre linjer med navn på hver forfatter, stilling, institusjonstilknytning og faglig bakgrunn/forskningsfelt. Maksimum 80 ord (Times New Roman , 12)

Publiseringsfrekvens

Tidsskriftet publiseres fortløpende.

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som oppgis til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.

Les den fullstendige personvernerklæringen for Bergen Open Access Publishing (BOAP).