Call for Papers: Veiledning i bevegelse – strømninger og brytninger i utdanning og profesjon

2024-02-21

Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk (NORDVEI) har som formål å bidra til å utvikle kompetanse i veiledningspedagogikk på tvers av profesjonsgrupper, og medvirke til å gi veiledningspedagogiske aktører et felles talerør som styrker tilhørighet og forskningsaktivitet på feltet.

NORDVEI ønsker å publisere et temanummer våren 2025. Vi inviterer alle som har deltatt med presentasjoner på Veiledningskonferansen 2024 - Veiledning i bevegelse – strømninger og brytninger i utdanning og profesjon, til å sende inn forskningsbidrag til temanummeret.

Gjesteredaktører for temanummer er Ann Sofi Larsen, professor ved Fakultet for lærerutdanninger og språk, Høgskolen i Østfold, Ingrid Femdal, førsteamanuensis (PhD) ved Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag, Høgskolen i Østfold og Bente Ulla, professor ved Fakultet for lærerutdanninger og språk, Høgskolen i Østfold. 

Abstrakt (inntil 500 ord) sendes inn senest 15.mars 2024 via nettskjema.

Temanummerets bakgrunn
Temanummeret har som hensikt å dele og videreutvikle ny kunnskap og bidra til å rette fokus mot veiledning som kunnskaps- og vitenskapsfelt i stadige bevegelser og på tvers av profesjoner, faginnretninger og tradisjoner.

Mulige teksttyper
Vitenskapelige artikler og essay (empiriske og teoretiske) vil bli prioritert.
I tillegg vil ikke-vitenskapelige essay/fortellinger og gode eksempler fra praksis være aktuelle bidrag.

Viktige tidsfrister:

Frist for innsendelse av abstrakt (inntil 500 ord): 15.mars 2024
Tilbakemelding på abstrakt kan forventes innen: 15.april 2024
Frist for innsendelse av full artikkel: 01.november 2024
Publisering av temanummer: 01.juni 2025

Praktisk informasjon

NORDVEI publiserer artikler på norsk, dansk, svensk og engelsk. Alt innhold i tidsskriftet har åpen tilgang (Open Access). Tidsskriftet kvalitetssikrer tekster ved bruk av dobbel blind fagfellevurdering. Andre tekster vurderes redaksjonelt. Tidsskriftet er godkjent på nivå 1, og krever ingen publiseringsavgift.

Kontaktpersoner

Eventuelle spørsmål sendes på epost til gjesteredaktørene:

Ann Sofi Larsen,  ann.s.larsen@hiof.no
Ingrid Femdal, ingrid.femdal@hiof.no
Bente Ulla, bente.ulla@hiof.no