Er multitasking for alle?
PDF

Hvordan referere

Kristiansen, S. (2016). Er multitasking for alle?. Spiss, 8. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/935

Sammendrag

Er alle gode multitaskere? Eller er det slik at kvinner egner seg bedre til å holde på med flere oppgaver om gangen enn menn, eller omvendt? Eller er det slik at alderen har påvirkning på hvor god en er til takle å holde på med flere ting om gangen? Hensikten med dette forsøket var å finne ut om det var en forskjell mellom kvinner og menn på den ene siden og gamle og unge på den andre. 15 kvinner og 15 menn var med i forsøket. Det var tre aldersgrupper,15-20 år, 30-50 år og 50-70 år, med 5 kvinner og 5 menn i hver aldersgruppe. Resultatene indikerte at den yngste aldersgruppen var best multitaskere og at menn var bedre enn kvinner.

PDF
Bergen Open Access Publishing