Frå kjelde til produkt, -Eit studie av den lokale vasskvaliteten.
PDF

Hvordan referere

Fresvik, A., & Tveit, H. (2016). Frå kjelde til produkt, -Eit studie av den lokale vasskvaliteten. Spiss, 8. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/952

Sammendrag

Ingress:

I dette forsøket innanfor biokjemi vart det undersøkt ulike vassprøvar frå ulike vassverk og –kjelder i dei tre befolkningsstørste kommunane på Haugalandet (Haugesund, Karmøy og Tysvær). Tanken bak undersøkinga var å sjå kor godt det interkommunale samarbeidet fungerte og om byen var betre enn landet. Resultata var relativt like og dei fleste var i korrespondanse med Drikkevannsforskriften. Ein konkluderte med at det interkommunale samarbeidet fungerte godt og byen hadde ingen overlegen fordel over landet

PDF
Bergen Open Access Publishing