Kan Human Centric Light i klasserom påvirke prestasjonen til elever i videregående skole
PDF

Hvordan referere

Johannessen, K., & Wathne, M. (2016). Kan Human Centric Light i klasserom påvirke prestasjonen til elever i videregående skole. Spiss, 8. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/934

Sammendrag

Forsøket ble utført fordi utdanning er viktig, og dersom Glamox sine lys kunne påvirket prestasjonen til elever på en positiv måte kan det være et viktig redskap innenfor utdanning. Hensikten med forsøket var å utforske lysets effekt på prestasjonen til elever, ettersom dette kan ha en sammenheng med konsentrasjonog  fordi mange har vanskeligheter for å konsentrere seg på skolen. 3 grupper av fem elever, med forskjellig kjønn og alder, ble samlet i ett klasserom med HCL lys der bølgelengde og lysintensiteten var regulerbare. Deltagerne utførte 10fastfingers øvelsen, hvor ord i minuttet ble målt. Forsøket ble utført med den største forskjellen som var mulig i bølgelengden til lyset. Antall ord skrevet i minuttet av deltagerne hadde en stor variasjonsbredde, og det var ingen statistisk signifikant forskjell på gjennomsnittsverdiene målt ved ulik bølgelengde av lys. Resultatene svekket derfor teorien til Glamox om HCL lysets effekt.

PDF
Bergen Open Access Publishing