Bruk av mobilkamera til registrering av radioaktivitet
PDF

Hvordan referere

Storhaug, A., Espeseth, A., Klokkehaug, M., & Ness, A. (2016). Bruk av mobilkamera til registrering av radioaktivitet. Spiss, 8. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/946

Sammendrag

Det ble undersøkt om man kan bruke en telefon til å måle radioaktivitet. Vi fant ut at kamerasensoren til iPhonen vi testet faktisk kan brukes til å måle radioaktiv stråling (gammastråling). Vi sammenliknet dataene fra mobiltelefonen med en geigerteller, og ser at målingene har en relativt god sammenheng. Imidlertid er iPhonen mye mindre sensitiv for stråling enn en geigerteller, men det ser ut som at telefonens verdier kan justeres opp for å få et mer realistisk resultat.


PDF
Bergen Open Access Publishing