Hvordan påvirker energibomba?
PDF

Hvordan referere

Mannes, C., & Jacobsen, J. (2016). Hvordan påvirker energibomba?. Spiss, 8. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/959

Sammendrag

Vi valgte å forske på forskjellene i blodsukkerkonsentrasjonen mellom personer med og uten diabetes. Vi valgte å forske på dette fordi vi syntes det var spennende og det var en måte å opplyse om type 1 diabetes. Vi valgte å gjennomføre tre forsøk, et hvor vi målte blodsukkerkonsentrasjonen under trening, et hvor vi målte blodsukkerkonsentrasjonen etter å ha drukket energidrikk og et hvor vi målte verdiene til testpersonene under trening etter å ha drukket en halvliter energidrikk. Resultatene vi fikk var slik vi trodde. Verdiene til en med diabetes sank under trening og steg voldsomt etter å ha konsumert en energidrikk. I det tredje forsøket lå blodsukkerverdiene til diabetikerne stabile gjennom hele økten.

PDF
Bergen Open Access Publishing