Vil alderen påvirke hvordan pulsen endres når man spiller Tetris?
PDF

Hvordan referere

Sivertsen, A. (2016). Vil alderen påvirke hvordan pulsen endres når man spiller Tetris?. Spiss, 8. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/933

Sammendrag

Er Tetris et av de spillene du blir stresset av? Tror du Tetris vil påvirke pulsen din? Kroppen reagerer ulikt på forskjellige faktorer avhengig av alder. Det betyr at pulsen også vil være annerledes avhengig av hvor gammel du er. Hensikten var å finne ut om forskjellig aldersgrupper fikk forskjellig pulsendring når de spilte Tetris. 13 personer fra tre forskjellige aldersgrupper fikk i oppgave å spille Tetris. Personer i aldergruppene 15-20 år, 30-50 år og 50-70 år deltok. Det var både kvinner og menn i hver gruppe. Ut ifra resultatene ble det ikke funnet en signifikant forskjell i pulsendring mellom aldersgruppene. Den yngste gruppen fikk høyest pulsendring, den mellomste fikk lavest pulsendring og den eldste fikk pulsending et sted mellom den yngste og den mellomste gruppen.

.

PDF
Bergen Open Access Publishing