Miljøovervåkning av marine ressurser
PDF

Hvordan referere

Berg, J., Sandstad, M., Klevstuen, T., Våg, S. M., & Rø, M. (2016). Miljøovervåkning av marine ressurser. Spiss, 8. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/917

Sammendrag

Denne rapporten er basert på et opphold på øya Mausundvær i september 2015. Mausund er et gammelt lokalsamfunn basert på fiske. I tillegg til tradisjonelt fiske, er fiskeoppdrett også en vesentlig næringsvei på øya i dag. Under årets ekskursjon ble det fisket fisk og krabber som det ble tatt prøver av. Det ble sjekket verdier av kadmium, bly, arsen og kvikksølv, og sammenlignet opp mot grenseverdier. Resultatene viser at verdiene for kadmium og kvikksølv har økt, mens de har minket for bly og arsen.  

PDF
Bergen Open Access Publishing