Årg 5 Nr 1 (2020)

Essays

Frode Olav Haara, Lene Hayden Taraldsen, Eirik Sørnes Jenssen
Utvikling av veiledningskompetanse i et læringsfellesskap
PDF

Bokmeldinger

Carl Christian Bachke
Hjelp til «himmelerobrende» veiledning?
PDF
Mette Ragnhildstveit Sætra, Carl Christian Bachke
Stor kommunikasjonsbok – nyttig for veiledere
PDF
Bergen Open Access Publishing