Årg 5 Nr 1 (2020)

Bokmeldinger

Carl Christian Bachke
Hjelp til «himmelerobrende» veiledning?
PDF
Mette Ragnhildstveit Sætra, Carl Christian Bachke
Stor kommunikasjonsbok – nyttig for veiledere
PDF
Bergen Open Access Publishing