Emosjonell kompetanse i gruppeveiledning
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Gruppeveiledning
emosjoner i veiledning
emosjonell kompetanse
veilederutdanning

Hvordan referere

Andreasen, J., Andreasen, E. M., & Kovac, V. B. (2020). Emosjonell kompetanse i gruppeveiledning. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 5(1), e3049. https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.3049

Sammendrag

Emosjonell kompetanse hos gruppeveiledere er viktig for å kunne håndtere egne følelser og samtidig evne å forstå andres følelser på en konstruktiv måte. Hensikten med denne studien er å utforske hvordan gruppeveiledere opplever og intensjonelt anvender sin emosjonelle kompetanse i veiledning av grupper. Datamaterialet er basert på dybdeintervjuer med tre gruppeveiledere og analysert ved bruk av den konstant komparative metode. Tre hovedtema ble identifisert: (1) emosjonelle responser, (2) empatisk tilstedeværelse, og (3) fasilitering av emosjonell kompetanse hos veisøkere. Resultatene understreker betydningen av selvbevissthet og empatisk tilstedeværelse hos veilederen som danner grunnlag for konstruktiv kommunikasjon med og mellom gruppemedlemmene.

https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.3049
PDF

Opphavsrett 2020 Johan Kristian Andreasen, Eva Mari Andreasen, Velibor Bobo Kovac

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til sin artikkel og aksepterer samtidig å publisere under en Creative Commons CC-BY-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert.

Bergen Open Access Publishing