Emosjonell kompetanse i gruppeveiledning

Forfattere

  • Johan Kristian Andreasen Universitetet i Agder
  • Eva Mari Andreasen Universitetet i Agder
  • Velibor Bobo Kovac Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder

DOI:

https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.3049

Emneord (Nøkkelord):

Gruppeveiledning, emosjoner i veiledning, emosjonell kompetanse, veilederutdanning

Sammendrag

Emosjonell kompetanse hos gruppeveiledere er viktig for å kunne håndtere egne følelser og samtidig evne å forstå andres følelser på en konstruktiv måte. Hensikten med denne studien er å utforske hvordan gruppeveiledere opplever og intensjonelt anvender sin emosjonelle kompetanse i veiledning av grupper. Datamaterialet er basert på dybdeintervjuer med tre gruppeveiledere og analysert ved bruk av den konstant komparative metode. Tre hovedtema ble identifisert: (1) emosjonelle responser, (2) empatisk tilstedeværelse, og (3) fasilitering av emosjonell kompetanse hos veisøkere. Resultatene understreker betydningen av selvbevissthet og empatisk tilstedeværelse hos veilederen som danner grunnlag for konstruktiv kommunikasjon med og mellom gruppemedlemmene.

Forfatterbiografier

Johan Kristian Andreasen, Universitetet i Agder

Førstelektor i pedagogikk, institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder

Eva Mari Andreasen, Universitetet i Agder

Stipendiat og universitetslektor, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder.

Velibor Bobo Kovac, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder

Professor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder

Nedlastinger

Publisert

2020-09-01

Hvordan referere

Andreasen, J. K., Andreasen, E. M., & Kovac, V. B. (2020). Emosjonell kompetanse i gruppeveiledning. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 5(1), e3049. https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.3049

Utgave

Seksjon

Artikler