Kollegaveiledning i “Teacher support teams”
PDF

Emneord (Nøkkelord)

kollegaveiledning
intervensjon
kompetanseutvikling
samarbeid
universitet

Hvordan referere

Eik, L. T., Lyberg, A., & Wittek, A. L. (2020). Kollegaveiledning i “Teacher support teams”. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 5(1), e3041. https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.3041

Sammendrag

Studien omhandler erfaringer med kollegaveiledning i «Teacher support teams» (TST) ved et norsk universitet. Hensikten var å undersøke om veiledning i slike team kan være en egnet metode for profesjonskvalifisering hos lærere i høyere utdanning. Forskningsspørsmålene er:

  • Hvilke utfordringer og temaer blir tatt opp i teamene?
  • Hvilket læringsutbytte rapporterer universitetslærerne fra sin deltakelse?

Studien har et kvalitativt og utforskende design og bygger på fire fokusgruppeintervjuer med 16 deltakere fra to ulike fakulteter. Resultatene viser at arbeid i TST fører til kollektiv læring og mindre faglig isolasjon. Lærerne gir uttrykk for stort læringsutbytte.  Deltakere i grupper på tvers av fakultetene er mest fornøyd. Studien konkluderer med at kollegial veiledning kan være en egnet metode for læreres profesjonskvalifisering og for kvalitetsutvikling i høyere utdanning og skape motvekt til den individuelle kulturen som ofte preger undervisningsarbeidet.

https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.3041
PDF

Opphavsrett 2020 Liv Torunn Eik, Anne Lyberg, Anne Line Wittek

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til sin artikkel og aksepterer samtidig å publisere under en Creative Commons CC-BY-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert.

Bergen Open Access Publishing