Kollegaveiledning i “Teacher support teams”

En egnet metode for profesjonskvalifisering for lærere i høyere utdanning?

Forfattere

  • Liv Torunn Eik Universitetet i Sørøst-Norge
  • Anne Lyberg Universitetet i Sørøst-Norge
  • Anne Line Wittek Universitetet i Oslo

DOI:

https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.3041

Emneord (Nøkkelord):

kollegaveiledning, intervensjon, kompetanseutvikling, samarbeid, universitet

Sammendrag

Studien omhandler erfaringer med kollegaveiledning i «Teacher support teams» (TST) ved et norsk universitet. Hensikten var å undersøke om veiledning i slike team kan være en egnet metode for profesjonskvalifisering hos lærere i høyere utdanning. Forskningsspørsmålene er:

  • Hvilke utfordringer og temaer blir tatt opp i teamene?
  • Hvilket læringsutbytte rapporterer universitetslærerne fra sin deltakelse?

Studien har et kvalitativt og utforskende design og bygger på fire fokusgruppeintervjuer med 16 deltakere fra to ulike fakulteter. Resultatene viser at arbeid i TST fører til kollektiv læring og mindre faglig isolasjon. Lærerne gir uttrykk for stort læringsutbytte.  Deltakere i grupper på tvers av fakultetene er mest fornøyd. Studien konkluderer med at kollegial veiledning kan være en egnet metode for læreres profesjonskvalifisering og for kvalitetsutvikling i høyere utdanning og skape motvekt til den individuelle kulturen som ofte preger undervisningsarbeidet.

Forfatterbiografier

Liv Torunn Eik, Universitetet i Sørøst-Norge

Liv Torunn Eik er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes forskningsfelt er profesjonskvalifisering i utdanning og på arbeidsplassen. Hun arbeider blant med videreutdanning i veiledning for lærere i barnehage og skole.

Anne Lyberg, Universitetet i Sørøst-Norge

Anne Lyberg er dosent ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst- Norge. Hun arbeider blant annet med videreutdanning i veiledning. Hun har publisert flere vitenskapelige artikler med fokus på utdanningskvalitet.

Anne Line Wittek, Universitetet i Oslo

Anne Line Wittek er professor ved Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt er høyere utdanning, med særlig fokus på veiledning og studenters læring. Hun leder for tiden et innovasjonsprosjekt om kollegial veiledning ved Universitetet i Oslo.

Nedlastinger

Publisert

2020-10-14

Hvordan referere

Eik, L. T., Lyberg, A., & Wittek, A. L. (2020). Kollegaveiledning i “Teacher support teams”: En egnet metode for profesjonskvalifisering for lærere i høyere utdanning?. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 5(1), e3041. https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.3041

Utgave

Seksjon

Artikler