Utvikling av veiledningskompetanse i et læringsfellesskap
PDF

Emneord (Nøkkelord)

veiledning
veilederforum
narrativ

Hvordan referere

Haara, F., Taraldsen, L., & Jenssen, E. (2020). Utvikling av veiledningskompetanse i et læringsfellesskap. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 5(1), e3157. https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.3157

Sammendrag

I artikkelen ser vi på hvordan et fagmiljø kan videreutvikle kompetanse til å veilede gjennom erfaringsdeling og refleksjon rundt egen veilederrolle. Utvikling av veiledningskompetanse kobler vi til deltakelse i et læringsfellesskap og faktisk veiledning, knyttet til et veilederforum. Gjennom en innovativ bruk av narrativer som metodisk tilnærming eksemplifiserer vi ulike perspektiver ved veiledningsarbeid og utvikling av veiledningskompetanse i høyere utdanning.

https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.3157
PDF

Opphavsrett 2020 Frode Olav Haara

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til sin artikkel og aksepterer samtidig å publisere under en Creative Commons CC-BY-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert.

Bergen Open Access Publishing