Utvikling av veiledningskompetanse i et læringsfellesskap

Forfattere

  • Frode Olav Haara Høgskulen på Vestlandet http://orcid.org/0000-0002-0825-1897
  • Lene Hayden Taraldsen Høgskulen på Vestlandet
  • Eirik Sørnes Jenssen Høgskulen på Vestlandet

DOI:

https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.3157

Emneord (Nøkkelord):

veiledning, veilederforum, narrativ

Sammendrag

I artikkelen ser vi på hvordan et fagmiljø kan videreutvikle kompetanse til å veilede gjennom erfaringsdeling og refleksjon rundt egen veilederrolle. Utvikling av veiledningskompetanse kobler vi til deltakelse i et læringsfellesskap og faktisk veiledning, knyttet til et veilederforum. Gjennom en innovativ bruk av narrativer som metodisk tilnærming eksemplifiserer vi ulike perspektiver ved veiledningsarbeid og utvikling av veiledningskompetanse i høyere utdanning.

Forfatterbiografier

Frode Olav Haara, Høgskulen på Vestlandet

Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking. Han har siden 2001 arbeidet med matematikkdidaktiske problemstillinger knyttet til utdanning av grunnskolelærere, og er veileder for grunnskolelærerstudenter, masterstudenter og PhD-kandidater.

Lene Hayden Taraldsen, Høgskulen på Vestlandet

Høgskolelektor i matematikkdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking. Hun har siden 2017 arbeidet med matematikkdidaktiske problemstillinger knyttet til utdanning av grunnskolelærere, og er veileder for grunnskolelærerstudenter og masterstudenter.

Eirik Sørnes Jenssen, Høgskulen på Vestlandet

Førsteamanuensis i pedagogikk ved ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag. Han har siden 2002 arbeidet med profesjonsfaglige problemstillinger knyttet til utdanning av grunnskolelærere, og er veileder for grunnskolelærerstudenter, masterstudenter og PhD-kandidater.  Han har også lang erfaring med veiledning av utviklingsprosesser og organisasjonslæring i skoler.

Nedlastinger

Publisert

2020-11-20

Hvordan referere

Haara, F. O., Taraldsen, L. H., & Jenssen, E. S. (2020). Utvikling av veiledningskompetanse i et læringsfellesskap. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 5(1), e3157. https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.3157

Utgave

Seksjon

Essays