Stor kommunikasjonsbok – nyttig for veiledere
PDF

Hvordan referere

Sætra, M. R., & Bachke, C. C. (2020). Stor kommunikasjonsbok – nyttig for veiledere. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 5(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3096

Sammendrag

Anmeldelse av Mellom ordene. Kommunikasjon i profesjonell praksis (2.utg.), av Per Jensen & Inger Uleberg. Gyldendal Akademisk 2019.

PDF

Referanser

Jensen, P. & Ulleberg, I. (2019). Mellom ordene : kommunikasjon i profesjonell praksis (2. utg.). Oslo: Gyldendal.

Opphavsrett 2020 Mette Ragnhildstveit Sætra, Carl Christian Bachke

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til sin artikkel og aksepterer samtidig å publisere under en Creative Commons CC-BY-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert.

Bergen Open Access Publishing