Praksisnære profesjonssamtaler med studenter i barnehagelærerutdanningen

Forfattere

  • Liv Ingrid Fjellanger Høgskulen på Vestlandet
  • Sissel Halland
  • Randi Nordlie
  • Annette Winje

DOI:

https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.2760

Emneord (Nøkkelord):

profesjonsinnretting, barnehagelærerutdanning, faglig utfordring, kritisk tenkning

Sammendrag

Artikkelen retter søkelyset mot hvilke kjennetegn som preger de formelle profesjonsinnrettede profesjonssamtalene med førsteårsstudenter i en barnehagelærerutdanning i Norge. Målet med samtalene er å bidra til barnehagelærerstudentenes profesjonsinnretting. Metodisk hviler studien på aksjonsforskning, men det er datamateriale fra fokusgruppesamtaler med barnehagelærerstudenter og pedagogikklærere som danner grunnlaget for denne artikkelen. Analysen viser at samtalene er preget av nærhet og støtte, spor av utfordringer og ønske om bekreftelser. Dette indikerer noen utfordringer, men også noen muligheter, som kan ligge i profesjonssamtalen med tanke på å fremme studentenes profesjonsinnretting. Funnene drøftes i lys av profesjons, - kommunikasjons, - og veiledningsteori. 

Nedlastinger

Publisert

2020-05-29

Hvordan referere

Fjellanger, L. I., Halland, S., Nordlie, R., & Winje, A. (2020). Praksisnære profesjonssamtaler med studenter i barnehagelærerutdanningen. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 5(1). https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.2760

Utgave

Seksjon

Artikler