Praksisnære profesjonssamtaler med studenter i barnehagelærerutdanningen
PDF

Emneord (Nøkkelord)

profesjonsinnretting
barnehagelærerutdanning
faglig utfordring
kritisk tenkning

Hvordan referere

Fjellanger, L. I., Halland, S., Nordlie, R., & Winje, A. (2020). Praksisnære profesjonssamtaler med studenter i barnehagelærerutdanningen. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 5(1). https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.2760

Sammendrag

Artikkelen retter søkelyset mot hvilke kjennetegn som preger de formelle profesjonsinnrettede profesjonssamtalene med førsteårsstudenter i en barnehagelærerutdanning i Norge. Målet med samtalene er å bidra til barnehagelærerstudentenes profesjonsinnretting. Metodisk hviler studien på aksjonsforskning, men det er datamateriale fra fokusgruppesamtaler med barnehagelærerstudenter og pedagogikklærere som danner grunnlaget for denne artikkelen. Analysen viser at samtalene er preget av nærhet og støtte, spor av utfordringer og ønske om bekreftelser. Dette indikerer noen utfordringer, men også noen muligheter, som kan ligge i profesjonssamtalen med tanke på å fremme studentenes profesjonsinnretting. Funnene drøftes i lys av profesjons, - kommunikasjons, - og veiledningsteori. 

https://doi.org/10.15845/ntvp.v5i1.2760
PDF

Opphavsrett 2020 Liv Ingrid Fjellanger, Sissel Halland, Randi Nordlie, Annette Winje

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til sin artikkel og aksepterer samtidig å publisere under en Creative Commons CC-BY-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert.

Bergen Open Access Publishing