Kjemiske endringer i egg ved bruk av camelina-frø som fettkilde
PDF

Hvordan referere

Khaminthong, I. (2018). Kjemiske endringer i egg ved bruk av camelina-frø som fettkilde. Spiss, 10. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1499

Sammendrag

I dette forsøket skulle det undersøkes om næringsinnhold og smak på egg fra hønserasen Lohmann-LSL ville bli endret med tilsetting av frø fra planten camelina. Olje fra camelina-frø inneholder mer omega -3 enn soyaoljen som blir brukt i dagens fôr. Camelina inneholder 40 % omega -3 og har et lavt forhold mellom fettsyrene omega – 6 og omega -3. Dette har vist seg å ha gunstig helseeffekt og reduserer blant annet risikoen for hjerte – og karsykdommer. Forsøket pågikk i tre uker hvor 9 verpehøns fikk fôr med 10 % camelina-frø. De resterende hønene i besetningen fikk ordinært fôr med soyaolje og ble brukt som kontroll i forsøket. Analyser på eggene, utført av Eurofins, viste at camelinaeggene inneholdt mer omega- 3 enn kontrolleggene. Smakstester ble utført på ferske og eldre egg som ble oppbevart enten i kjøleskap eller i romtemperatur. Resultatene viste ingen forskjell på verken smak eller holdbarhet på eggene.

PDF
Bergen Open Access Publishing