Vol 31 (2008)

Articles

Arnold Håland
Wintering Red-breasted Merganser Mergus serrator preying on pipefish in coastal Western Norway
PDF (Norsk Bokmål) PDF
Olav Hogstad
Sexual bill dimorphism supports separation of the woodpecker genera Dendrocopos Koch (1816) in the Palaearctic and Picoides Lacépède (1799) in the Nearctic
PDF (Norsk Bokmål) PDF
Robert T. Barrett
Recent establishments and extinctions of Northern Gannet Morus bassanus colonies in North Norway, 1995-2008
PDF (Norsk Bokmål) PDF
Tore Reinsborg, Torborg Berge, Espen Lie Dahl, Christer Kamsvåg, Øystein R. Størkersen
Fugler i Norge 2004 – Rapport fra Norsk faunakomite for fugl (NFKF)
PDF PDF (Norsk Bokmål)
Eivind Østbye, Olav Såtvedt
Et felles overnattingssted for ravn Corvus corax i bruk gjennom ti vintre
PDF PDF (Norsk Bokmål)
Olav Hogstad
Reproductive correlates of eggshell thickness in European woodpeckers
PDF (Norsk Bokmål) PDF
Håkon Gregersen, Finn Gregersen
Old bilberry forest increases likelihood of Capercaillie Tetrao urogallus lek occupancy in Southern Norway
PDF PDF (Norsk Bokmål)
Jan Berstad
Gjøkparasittisme hos heipiplerke: Noen erfaringer fra Øyerfjellet sesongen 2005
PDF (Norsk Bokmål) PDF
Bjørn Olav Tveit, Vegard Bunes, Kjell Ruud Mjølsnes
Sjeldne fugler i Norge i 2006 - Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF)
PDF (Norsk Bokmål) PDF
Tore Reinsborg, Espen Lie Dahl, Christer Kamsvåg, Geir Rudolfsen, Paul Shimmings, Øystein R. Størkersen
Fugler i Norge 2003 – Rapport fras Norsk faunakomité for fugl (NFKF)
PDF (Norsk Bokmål) PDF
Bergen Open Access Publishing