Sexual bill dimorphism supports separation of the woodpecker genera Dendrocopos Koch (1816) in the Palaearctic and Picoides Lacépède (1799) in the Nearctic
PDF (Norsk Bokmål)
PDF

How to Cite

Hogstad, O. (2008). Sexual bill dimorphism supports separation of the woodpecker genera Dendrocopos Koch (1816) in the Palaearctic and Picoides Lacépède (1799) in the Nearctic. Ornis Norvegica, 31, 183-188. https://doi.org/10.15845/on.v31i0.167

Abstract

Forskjell i relasjonen seksuell dimorfi i nebb - vekt av hunn støtter atskillelse av slektene Dendrocopos og Picoides i klassifiseringen av hakkespetter

Klassifiseringen av slekter innenfor ordenen hakkespetter har resultert i forskjellig inndeling alt etter om den har vært basert på anatomi eller drakttegninger og geografisk utbredelse. Fylogenetiske undersøkelser de senere årene, basert på molekulære studier, har gitt vesentlige endringer. Til tross for påviselige feil, benyttes fortsatt Lester Short’s taksonomiske system fra 1982. Short samlet artene innenfor slektene Dendrocopos og Picoides til Picoides. Dette blir fortsatt stort sett fulgt av amerikanske forskere, mens flere europeiske forskere holder de to slektene atskilt. Basert på molekulære data av hovedsakelig amerikanske fugler, føres de fleste Dendrocopos-arter inn under Picoides (Weibel & Moore 2005), mens Fuchs m.fl. (2007) opprettholder de to slektene. På grunnlag av data fra litteraturen, blir det i denne artikkelen vist at Dendrocopos-artene i gjennomsnitt tenderer til å ha større egg, større kull og kullvekt, og kortere rugetid enn Picoidesartene, men kontrollert mot hunnens vekt er ikke forskjellen statistisk signifikant (tabellene 1 og 2). Seksuell dimorfisme i nebblengde (nebblengde hos hann/hunn i forhold til hunnens vekt) er imidlertid motsatt hos de to slektene: positiv hos Dendrocopos-artene i Europa og negativ hos Picoides-artene (sensu Short) i Nord-Amerika (Figur 1), noe som styrker atskillelsen av slektene.

https://doi.org/10.15845/on.v31i0.167
PDF (Norsk Bokmål)
PDF
Bergen Open Access Publishing