Synkron videobasert praksisveiledning i profesjonsutdanning
PDF (English)

Tilleggsfiler

PDF (English)
PDF (English)

Emneord (Nøkkelord)

Sykepleieutdanning
digital veiledning
pedagogisk innovasjon
sykepleiestudent
praksisveiledning
klinisk praksis

Hvordan referere

Sletteland, N., Røykenes, K., Hunskår, I., & Lund, H. (2022). Synkron videobasert praksisveiledning i profesjonsutdanning. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 7(1), 1-17. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3646

Sammendrag

Hensikten med denne scoping reviewen var å identifisere studier og erfaringer med rapportering med triadisk synkron videobasert praksisveiledning (TSVBS) i sykepleierutdanningen. Det er nødvendig at sykepleierstudenter får god veiledning og vurdering av både praksisveiledere og praksislærere i løpet av sin praksis. Det er en del utfordringer med å gjennomføre tradisjonelle fysiske praksismøter som involverer disse tre partene, som lange reiseavstander og begrensningene forårsaket av Covid-19-pandemien. TSVBS kan være en løsning. Det er imidlertid begrenset kunnskap om TSVBS i sykepleierutdanningen. Vi gjennomførte en scoping gjennomgang med fokus på TSVBS for å gi en oversikt over eksisterende publikasjoner om tilnærmingen. Bare seks publikasjoner ble funnet som beskriver bruken av TSVBS, alle knyttet til sykepleierutdanning. Vi fant ingen studier som evaluerte effekten av TSVBS. I stedet sammenlignet studiene kostnadseffektiviteten til TSVBS med personlig veiledning. Veiledningsrelasjonen mellom de tre partene ble heller ikke fremhevet som noe mer enn fra et generelt lærer-studentforhold.

 

https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3646
PDF (English)

Opphavsrett 2022 Nina Vahl Sletteland, Kari Røykenes, Irene Hunskår, Hans Lund

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til sin artikkel og aksepterer samtidig å publisere under en Creative Commons CC-BY-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert.

Bergen Open Access Publishing