Studenters uttrykk for motstand i veiledningssamtaler

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3636

Emneord (Nøkkelord):

praksis, sosionomutdanning, agens, veiledningsrelasjon, student, makt

Sammendrag

Artikkelen handler om praksisstudenters uttrykk for motstand i veiledningssamtaler mellom sosionomstudenter og sosionomer som var praksisveiledere for studentene. Data ble innhentet gjennom delvis deltakende observasjon av femten veiledningssamtaler, og det ble foretatt etterfølgende intervjuer med studentene for å kvalitetssikre inntrykkene fra observasjonene. Artikkelen bidrar med ny kunnskap om hvordan studenter kan uttrykke motstand i veiledningssamtaler. Funnene fra den kvalitative innholdsanalysen viser at motstand i veiledningssamtaler forekom sjeldent. De eksemplene på motstand som er identifisert ble uttrykt både åpent, skjult og uvitende. I artikkelen argumenteres det for at studenters uttrykk for motstand kan ha en sammenheng med asymmetri og resonans i veiledningsrelasjoner, samt forekomst av agens hos studenter. Det å gjenkjenne og forstå motstand vil være en forutsetning for å oppnå hensiktsmessig veiledning i praksis.

Forfatterbiografier

Heidi Lie Eriksen, Universitetet i Stavanger

Hun ble utdannet sosionom ved Høgskolen i Bergen i 2002. I 2017 fullførte hun en master i sosialfag ved Universitetet i Stavanger. Hun har arbeidet i bofellesskap, sosialtjenesten, NAV og Statsforvalteren. Har siden 2018 vært ansatt som stipendiat / førsteamuensis i kvalifiseringsstilling ved Universitetet i Stavanger, hvor hun arbeider med en Ph.D.-studie om veiledningsrelasjoner i sosionomstudenters praksisperioder.

Mikhail Gradovski, Universitetet i Stavanger

Utdannet dr. polit. ved NTNU i 2008 og er ansatt ved Universitetet i Stavanger som professor i sosialpedagogikk. Gradovski har deltatt i både nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter om doktorgradsveiledning, profesjonsveiledning, dialogens plass i utdanning og utvikling av mentale ferdigheter. 

Nedlastinger

Publisert

2022-10-07

Hvordan referere

Eriksen, H. L., & Gradovski, M. (2022). Studenters uttrykk for motstand i veiledningssamtaler. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3636

Utgave

Seksjon

Artikler