«Det er en fremmed tanke å skulle ha studentene for seg selv»
PDF

Emneord (Nøkkelord)

praksisveiledning
praksisfellesskap
koreograferte læringsmøter

Hvordan referere

Hvalby, M., & Thortveit, J. (2022). «Det er en fremmed tanke å skulle ha studentene for seg selv». Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 7(1), 1-14. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3465

Sammendrag

Praksisveiledning i lærerutdanningene er en oppgave som ofte ivaretas av den enkelte praksislærer, og tidligere forskning viser store variasjoner i veiledningskvalitet, oppfølging og læringsutbytte for studentene. Denne studien omhandler en veiledningspraksis med etablering av veilederteam på en skole der majoriteten av lærerne er kvalifiserte praksislærere. Termen veilederteam viser her til at flere praksislærere tar felles ansvar for oppgavene knyttet til en og samme studentgruppe. Hensikten med studien er å belyse hvordan studenter og praksislærere erfarer denne organiseringen, og hvordan begge gruppene knytter erfaringene til egen læring og utvikling. Studien er en sosiokulturelt forankret casestudie med data basert på intervjuer med tre veilederteam og deres studentgrupper gjennom en praksisperiode. Funnene indikerer en begynnende kollektiv veilederpraksis bygget på en eksisterende samarbeidskultur, støttet av koreograferte læringsmøter som strukturerende ressurs.

https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3465
PDF

Opphavsrett 2022 Mette Hvalby, Jorunn Thortveit

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til sin artikkel og aksepterer samtidig å publisere under en Creative Commons CC-BY-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert.

Bergen Open Access Publishing