«Det er en fremmed tanke å skulle ha studentene for seg selv»

Om veilederteam i lærerutdanningens praksisstudium

Forfattere

  • Mette Hvalby Universitetet i Stavanger
  • Jorunn Thortveit Universitetet i Stavanger

DOI:

https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3465

Emneord (Nøkkelord):

praksisveiledning, praksisfellesskap, koreograferte læringsmøter

Sammendrag

Praksisveiledning i lærerutdanningene er en oppgave som ofte ivaretas av den enkelte praksislærer, og tidligere forskning viser store variasjoner i veiledningskvalitet, oppfølging og læringsutbytte for studentene. Denne studien omhandler en veiledningspraksis med etablering av veilederteam på en skole der majoriteten av lærerne er kvalifiserte praksislærere. Termen veilederteam viser her til at flere praksislærere tar felles ansvar for oppgavene knyttet til en og samme studentgruppe. Hensikten med studien er å belyse hvordan studenter og praksislærere erfarer denne organiseringen, og hvordan begge gruppene knytter erfaringene til egen læring og utvikling. Studien er en sosiokulturelt forankret casestudie med data basert på intervjuer med tre veilederteam og deres studentgrupper gjennom en praksisperiode. Funnene indikerer en begynnende kollektiv veilederpraksis bygget på en eksisterende samarbeidskultur, støttet av koreograferte læringsmøter som strukturerende ressurs.

Forfatterbiografier

Mette Hvalby, Universitetet i Stavanger

Mette Hvalby er universitetslektor i pedagogikk ved IGIS, institutt for lærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger. Fagansvarlig for praksislærerutdanning og profesjonsveiledning. Forskningsinteresser er læreres profesjonsutvikling og undervisningspraksis.

Jorunn Thortveit, Universitetet i Stavanger

Jorunn Thortveit er førstelektor i pedagogikk ved IGIS, Universitetet i Stavanger. Forskningsinteresser er knyttet til skoleutvikling og utvikling av læreres profesjonskunnskap gjennom veilederordninger og ulike typer partnerskap

Nedlastinger

Publisert

2022-03-31

Hvordan referere

Hvalby, M., & Thortveit, J. (2022). «Det er en fremmed tanke å skulle ha studentene for seg selv»: Om veilederteam i lærerutdanningens praksisstudium. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3465

Utgave

Seksjon

Artikler