Inngangen til læreryrket og behov for støtte - narrativer fra ulike nasjonale og lokale kontekster
PDF (English)

Emneord (Nøkkelord)

nyutdannede lærere
induksjon
veiledning
profesjonell utvikling

Hvordan referere

Ulvik, M., Helleve, I., & Smith, K. (2021). Inngangen til læreryrket og behov for støtte - narrativer fra ulike nasjonale og lokale kontekster. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 6(1). https://doi.org/10.15845/ntvp.v6i1.3316

Sammendrag

Denne studien undersøker hvordan en gruppe nye lærere i ulike nasjonale og lokale sammenhenger erfarer inngangen til læreryrket. Studien er basert på narrativer fra nye lærere i Australia, England og Norge. Ved å lytte til deres fortellinger, er målet å utvikle en forståelse for denne spesifikke fasen i læreres profesjonelle liv og å lære mer om hvordan nyutdannede kan støttes. Funnene indikerer at det på tvers av de aktuelle nasjonene er flere likheter enn forskjeller knyttet til inngangen til lærerprofesjonen. Når det gjelder støtte, er behovene mye de samme, men rammene rundt veiledning og annen støtte er forskjellige. Studien impliserer at det er likheter som gjør det mulig å lære av hverandre når det gjelder rammeverket for støtte og veiledning og når det gjelder hva som bidrar til profesjonell utvikling på tvers av nasjonale kontekster.

https://doi.org/10.15845/ntvp.v6i1.3316
PDF (English)

Opphavsrett 2021 Marit Ulvik, Ingrid Helleve, Kari Smith

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til sin artikkel og aksepterer samtidig å publisere under en Creative Commons CC-BY-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert.

Bergen Open Access Publishing