Spenning mellom ulike stemmer

læringsmuligheter i veiledning

Forfattere

  • Liv Torunn Eik Universitetet i Sørøst-Norge
  • Anna Rigmor Moxnes Universitetet i Sørøst-Norge http://orcid.org/0000-0003-0861-7286
  • Heidi Østland Vala Universitetet i Sørøst-Norge

DOI:

https://doi.org/10.15845/ntvp.v6i1.3131

Emneord (Nøkkelord):

Dialog, heteroglossia, veilederutdanning, gruppeveiledning, veiledningsroller

Sammendrag

I denne artikkelen diskuterer vi veiledningsstudenters opplevelser fra gruppeveiledning. I forskningsprosjektet artikkelen bygger på undersøker vi hvordan studentenes læringsprosesser kan bidra til å videreutvikle gruppeveiledning som veiledningsform. Vi fikk tillatelse til å undersøke studentenes fagtekster fra en gruppeveiledningsøvelse. Analysen av fagtekstene ga tre kategorier for videre diskusjon; redskaper, vendepunkter og roller. Disse kategoriene diskuteres i lys Bakhtins begreper, dialog, heteroglossia, splittelser og samklang. Drøftingene viser at uenighet, spenninger og ulike forståelser av redskaper og roller i veiledning ofte underkommuniseres. Ulike stemmer kommer lite til uttrykk og disse stemmene kan i større grad benyttes som ressurs for læring. Videre viser diskusjonen at metakommunikasjon har potensial til å styrke læringsprosessene i gruppeveiledningen og i veilederutdanningen.

Forfatterbiografier

Liv Torunn Eik, Universitetet i Sørøst-Norge

Liv Torunn Eik, Liv.T.Eik@usn.no

Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold, Postboks 235, 3603 Kongsberg

Liv Torunn Eik er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes forskningsfelt er profesjonskvalifisering i utdanning og på arbeidsplassen. Hun arbeider med videreutdanning i veiledning, master i pedagogikk og barnehagelærerutdanningen.

Anna Rigmor Moxnes, Universitetet i Sørøst-Norge

Anna Rigmor Moxnes, annamoxnes@usn.no

Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Drammen, Postboks 235, 3603 Kongsberg

Anna R. Moxnes er førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes forskningsfelt er veiledning, utdanning av barnehagelærere og barnehagepedagogikk. Hun underviser i videreutdanning i veiledning, master i pedagogikk og barnehagelærerutdanningen.

Heidi Østland Vala, Universitetet i Sørøst-Norge

Heidi Østland Vala, heidi.o.vala@usn.no

Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Notodden, Postboks 155, 3672 Notodden

Heidi Østland Vala er universitetslektor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes forskning- og utviklingsarbeid er knyttet til profesjonsrettet pedagogikk og studentaktive læringsprosesser. Hun underviser i videreutdanning i veiledning og i barnehagelærerutdanningen.

Nedlastinger

Publisert

2021-03-04

Hvordan referere

Eik, L. T., Moxnes, A. R., & Vala, H. Østland. (2021). Spenning mellom ulike stemmer: læringsmuligheter i veiledning. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 6(1). https://doi.org/10.15845/ntvp.v6i1.3131

Utgave

Seksjon

Artikler