Spenning mellom ulike stemmer
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Dialog
heteroglossia
veilederutdanning
gruppeveiledning
veiledningsroller

Hvordan referere

Eik, L. T., Moxnes, A. R., & Vala, H. Østland. (2021). Spenning mellom ulike stemmer. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 6(1). https://doi.org/10.15845/ntvp.v6i1.3131

Sammendrag

I denne artikkelen diskuterer vi veiledningsstudenters opplevelser fra gruppeveiledning. I forskningsprosjektet artikkelen bygger på undersøker vi hvordan studentenes læringsprosesser kan bidra til å videreutvikle gruppeveiledning som veiledningsform. Vi fikk tillatelse til å undersøke studentenes fagtekster fra en gruppeveiledningsøvelse. Analysen av fagtekstene ga tre kategorier for videre diskusjon; redskaper, vendepunkter og roller. Disse kategoriene diskuteres i lys Bakhtins begreper, dialog, heteroglossia, splittelser og samklang. Drøftingene viser at uenighet, spenninger og ulike forståelser av redskaper og roller i veiledning ofte underkommuniseres. Ulike stemmer kommer lite til uttrykk og disse stemmene kan i større grad benyttes som ressurs for læring. Videre viser diskusjonen at metakommunikasjon har potensial til å styrke læringsprosessene i gruppeveiledningen og i veilederutdanningen.

https://doi.org/10.15845/ntvp.v6i1.3131
PDF

Opphavsrett 2021 Liv Torunn Eik, Anna Rigmor Moxnes, Heidi Østland Vala

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til sin artikkel og aksepterer samtidig å publisere under en Creative Commons CC-BY-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert.

Bergen Open Access Publishing