Hvordan påvirker veilederutdanningene utøvelse av veilederrollen? En analyse av forventninger uttrykt i styringsdokumenter, forskning og faglitteratur
PDF

Emneord (Nøkkelord)

veilederutdanning
mentorutdanning
veiledning
veilederroller
mentoring
mentorroller

Hvordan referere

Lejonberg, E. (2019). Hvordan påvirker veilederutdanningene utøvelse av veilederrollen? En analyse av forventninger uttrykt i styringsdokumenter, forskning og faglitteratur. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 4(1), 1–16. https://doi.org/10.15845/ntvp.v4i1.1383

Sammendrag

Fokuset i denne artikkelen er på veiledere for lærerstudenter og nyutdannede lærere. Formålet med artikkelen er å belyse hvilke forventninger som rettes mot veilederutdanningens påvirkning på utøvelse av veilederrollen slik dette kommer til uttrykk i faglitteratur, forskning og styringsdokumenter. Analysene viser at forventninger om at en veileder skal være lyttende og innta rollen som kritisk venn står sterkt i faglitteraturen som brukes i veilederutdanningene og i forskning. Det er imidlertid også forskning som nyanserer bildet og hvor roller som eksempelvis guidende, vurderende og modellerende tilnærminger trekkes frem som fordelaktig. I styringsdokumentene som analyseres, fremmes ulike forventninger. I retningslinjer for skolering av veiledere fremmes forventninger om at veileder skal være lyttende og innta rollen som kritisk venn tydelig, men det åpnes også for en mer mangefasettert veilederrolle. De undersøkte stortingsmeldingene karakteriseres av formuleringer som åpner for ulike veilederroller, mens undersøkte utredninger bestilt av Kunnskapsdepartementet vektlegger rollen som lytter og kritisk venn. I lys av funnene diskuteres implikasjoner for veiledning i praksis og for skolering av veiledere.

https://doi.org/10.15845/ntvp.v4i1.1383
PDF

Opphavsrett 2019 Eli Lejonberg

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til sin artikkel og aksepterer samtidig å publisere under en Creative Commons CC-BY-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert.

Bergen Open Access Publishing