Call for Papers: Veiledning og digitalisering – muligheter og utfordringer

2023-01-30

Temanummerets bakgrunn

Den globale koronapandemien medførte store utfordringer for en lang rekke utdannings-, behandlings- og velferdstilbud nasjonalt og internasjonalt. Perioder med strenge smitteverntiltak og nedstengning av samfunnet akselererte den digitale utviklingen. Dette gjaldt også for veiledningsfaget. Samtidig har bruk av digital teknologi slik som virtuell virkelighet, automatisering, kunstig intelligens, læringsanalyse, simuleringer og video åpnet opp for nye muligheter og utfordringer innen veiledningspedagogisk virksomhet. Vi inviterer til et temanummer om hvilke muligheter og utfordringer digitalisering skaper for veiledningsfaget. Mer utfyllende om bakgrunn knyttet til Call for Papers finner du i bakgrunnsdokumentet Veiledning og digitalisering.

Forslag til emner

Emner av interesse for temanummeret inkluderer, men er ikke begrenset til følgende:

 • Digitale ressurser og rammer for veiledning og veilederutdanning i ulike profesjoner og andre kontekster (eksempelvis nettbasert veilederutdanning, omvendt undervisning, video i veiledningssamtaler, asynkron kommunikasjon/chat, kollegaveiledning, praksisveiledning og forskningsveiledning)
 • Muligheter og utfordringer med veiledning og digitalisering (eksempelvis tilstedeværelse i virtuell veiledning, etiske/kroppslige/estetiske dimensjoner, personvernivaretakelse, aspekt ved bruk av kunstig intelligens)
 • Vitenskapsfilosofisk/teoretisk perspektiv og kritisk blikk på veiledning og digitalisering (eksempelvis kunnskapsutvikling og hvordan det påvirker relasjoner, læring og undervisning)
 • Politiske og fagpolitiske ståsteder – digitalisering som svar på store samfunnsutfordringer. (eksempelvis effektivisering i offentlig sektor og verdiskaping i privat sektor.)
 • Samt kombinasjoner av tema over.

Mulige teksttyper

Vitenskapelige artikler og essay (empiriske og teoretiske) vil bli prioritert. I tillegg vil fagartikler, praksisfortellinger, autoetnografiske tekster og bokanmeldelser være aktuelle bidrag.

Viktige tidsfrister

 • 14. april 2023 Innsending av abstrakt
 • 14. juni 2023 Tilbakemelding på abstrakt
 • 14. desember 2023 Innsending av artikkel/tekst
 • 14. mars 2024 Tilbakemelding fra fagfeller
 • 14. juni 2024 Innsending av ferdig artikkel etter fagfellevurdering
 • September 2024 Publisering av temanummeret

Praktisk informasjon

NORDVEI publiserer artikler på norsk, dansk, svensk og engelsk. Alt innhold i tidsskriftet har åpen tilgang (Open Access). Tidsskriftet kvalitetssikrer tekster ved bruk av dobbel blind fagfellevurdering. Andre tekster vurderes redaksjonelt. Tidsskriftet er godkjent på nivå 1, og krever ingen publiseringsavgift.

Abstrakt (inntil 400 ord) sendes inn senest 14. april 2023 via nettskjema  

Kontaktpersoner

Eventuelle spørsmål sendes på epost til gjesteredaktørene:

Inger Merethe Hansen, universitetslektor ved Norges arktiske universitet UiT – inger.m.hansen@uit.no

Fredrik Mørk Røkenes, førsteamanuensis (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU  – fredrik.rokenes@ntnu.no

Tommy Thompson, spesialrådgiver hos Diakonhjemmet Omsorg og stipendiat ved VID Vitenskapelige høgskole – tommy.thompson@vid.no