Hvilken håndvaskprosedyre virker best?
PDF

Hvordan referere

Waskaas, M. (2018). Hvilken håndvaskprosedyre virker best?. Spiss, 10. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1496

Sammendrag

Dette forskningsprosjektet illustrerte nødvendigheten av riktig håndhygiene ved sykehus. Daglig er helsepersonell i kontakt med pasienter under kontroller, operasjoner eller liknende. Håndvask og hånddesinfeksjon er tiltak som reduserer spredningsfaren for mikroorganismer som kan forårsake infeksjoner. Håndvask påvirker den permanente bakteriefloraen i liten grad, av den grunn kreves det desinfeksjon. Forskningsspørsmålet i dette prosjektet er i hvilken grad ulike håndhygieneprosedyrer påvirker antall gjenværende bakterier på håndflaten, og om de nåværende rutinene på norske sykehus er optimale. I dette prosjektet utførte tre grupper ulike prosedyrer: hånddesinfeksjon med både sprit og såpe, håndvask med kun såpe og vasking kun med vann. Bakteriekoloniene som befant seg på håndflaten etter de ulike håndhygieneprosedyrene ble dyrket på et næringsmedium kalt petrifilm, og talt opp. Resultatene viste en tydelig forskjell mellom de ulike håndhygieneprosedyrene. Det ble funnet omtrent 21 ganger så mange bakteriekolonier etter vask med vann enn etter hånddesinfeksjon. Med dette illustrerte resultatene dermed viktigheten omkring riktig håndvaskrutine.

PDF
Bergen Open Access Publishing