Har koffein en målbar effekt på menneskelig reaksjonsevne
PDF

Hvordan referere

Eide, S. (2017). Har koffein en målbar effekt på menneskelig reaksjonsevne. Spiss, 9. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1146

Sammendrag

Forsøket som ble gjennomført testet om det var en målbar forskjell i reaksjonstid hos mennesker etter inntak av kaffe. I forsøket ble 22 testpersonene delt i to grupper. Halvparten ble en testgruppe som skulle få kaffe med koffein, og den andre halvparten ble en kontrollgruppe som kontrollerte for placebo og læreevnen til testpersonene. Forsøket var dobbelt-blindt, kontrollert og en positiv kontrollsjekk. Testpersonene gjennomførte en reaksjonstest 10 ganger og dette gjennomsnittet er deres grunnverdi. Etter dette fikk alle kaffe uten å vite om den inneholdt koffein eller om den var placebo. En ny og lik test ble gjennomført og sammenliknet med den første testen. Statistisk analyse av resultatene viste at det var en signifikant bedring i reaksjonsevnen etter inntak av koffein.

PDF
Bergen Open Access Publishing