«Da går jeg hjem og googler det i stedet»

Improvisasjon og medskaping i møter mellom elever og rådgivere

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3361

Emneord (Nøkkelord):

Rådgivning, karriereveilledning, elever, improvisasjon, skole

Sammendrag

Basert på fokusgruppeintervjuer undersøker denne studien hvordan elever opplever møter med rådgivere i ungdomsskoler og videregående skoler. Individualisering danner en sentral kontekst for elevers valgprosesser. Improvisasjon, forstått som rådgiveres varhet for elevenes ønsker og behov og evne til å være til stede i her-og-nå-situasjonen, brukes for å belyse elevenes opplevelser av å møte rådgiveren. Rådgiverens balansekunst mellom informasjon, refleksjon og handlingsorientering ser ut til å være sentral for at eleven skal oppleve et godt møte med rådgiveren. Funnene tyder på at rådgiverens evne til improvisasjon og hennes/hans evne til å se og forstå eleven har betydning for hvordan rådgiveren oppleves. Dette ser ut til å kreve en balanse mellom å oppfatte elevens ønsker og behov og å tilpasse rolleutøvelsen til dette. Studien foreslår at dette kan gjøres gjennom en improvisasjonsbasert rådgivningspraksis. Videre fremkommer det at hvis eleven får anledning til å være medskaper i egne valgprosesser, kan dette bidra til at eleven ønsker videre kontakt med rådgiver.

Forfatterbiografi

Ida Holth Mathiesen, Univeritetet i Stavanger

Mathiesen er sosiolog og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger og seniorforsker ved NORCE AS. Hun har arbeidet som forsker siden 2009 ved SINTEF, IRIS nå NORCE og UiS. Rådgivning og karriereveiledning i skolen har vært et gjennomgående forskningstema.

Nedlastinger

Publisert

2022-03-15

Hvordan referere

Mathiesen, I. H. (2022). «Da går jeg hjem og googler det i stedet»: Improvisasjon og medskaping i møter mellom elever og rådgivere. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3361

Utgave

Seksjon

Artikler