Elevrespons i praksisveiledning
PDF

Emneord (Nøkkelord)

verktøy for elevrespons
praksis
profesjonell utvikling
veisøker
lærerstudenter

Hvordan referere

Pettersen, M., & Lejonberg, E. (2022). Elevrespons i praksisveiledning. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 7(1), 1-17. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3336

Sammendrag

Praksisveiledere i skolen skal bidra til at fremtidens lærere utvikler relevant kompetanse. Dette bidraget tar utgangspunkt i forskning som indikerer at det er viktig, men vanskelig, for veiledere å bidra til at teoretisk forankring og refleksjon er bærebjelker i veiledning. I studien har lærerstudenter og deres praksisveiledere prøvd ut et forskningsbasert verktøy for innhenting av elevers tilbakemeldinger på lærerstudentens undervisning. Elevenes respons er lagt til grunn for veiledningssamtaler. Data er hentet ved å observere veiledningssamtaler hvor elevrespons tas i bruk og ved å intervjue lærerstudenter om erfaringer med å motta og bruke elevrespons i praksis. Analysene er forankret i teori om ulike tilnærminger til veiledning. Funnene kan tyde på at bruk av verktøy i praksisveiledning kan bidra til teoretisk forankret refleksjon knyttet til kompetanse lærere trenger og bidra både til å støtte og å utfordre lærerstudenter.

 

https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3336
PDF

Opphavsrett 2022 Marthe Pettersen, Eli Lejonberg

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til sin artikkel og aksepterer samtidig å publisere under en Creative Commons CC-BY-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert.

Bergen Open Access Publishing