Elevrespons i praksisveiledning

Hvordan kan et verktøy bidra til støtte, utfordring og teoretisk forankret refleksjon?

Forfattere

  • Marthe Pettersen Oslo katedralskole
  • Eli Lejonberg Universitetet i Oslo

DOI:

https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3336

Emneord (Nøkkelord):

verktøy for elevrespons, praksis, profesjonell utvikling, veisøker, lærerstudenter

Sammendrag

Praksisveiledere i skolen skal bidra til at fremtidens lærere utvikler relevant kompetanse. Dette bidraget tar utgangspunkt i forskning som indikerer at det er viktig, men vanskelig, for veiledere å bidra til at teoretisk forankring og refleksjon er bærebjelker i veiledning. I studien har lærerstudenter og deres praksisveiledere prøvd ut et forskningsbasert verktøy for innhenting av elevers tilbakemeldinger på lærerstudentens undervisning. Elevenes respons er lagt til grunn for veiledningssamtaler. Data er hentet ved å observere veiledningssamtaler hvor elevrespons tas i bruk og ved å intervjue lærerstudenter om erfaringer med å motta og bruke elevrespons i praksis. Analysene er forankret i teori om ulike tilnærminger til veiledning. Funnene kan tyde på at bruk av verktøy i praksisveiledning kan bidra til teoretisk forankret refleksjon knyttet til kompetanse lærere trenger og bidra både til å støtte og å utfordre lærerstudenter.

 

Forfatterbiografier

Marthe Pettersen, Oslo katedralskole

Marthe Pettersen er avdelingsleder i norsk og samfunnsfag ved Oslo katedralskole. Hun har tatt veilederutdanning og master i utdanningsledelse ved Universitetet i Oslo. Masteroppgaven ble skrevet i tilknytning til forskningsprosjektet Verktøy for veiledning.

Eli Lejonberg, Universitetet i Oslo

Eli Lejonberg er førsteamanuensis i veiledning ved UiO. Hun leder forskningsprosjektet Verktøy for veiledning og forsker blant annet på innovasjon i lærerutdanning og bruk av digitale verktøy for læreres profesjonelle utvikling, veiledning, og bruk av elevrespons. Har ansvar for veilederutdanningen ved ILS.

Nedlastinger

Publisert

2022-03-31

Hvordan referere

Pettersen, M., & Lejonberg, E. (2022). Elevrespons i praksisveiledning: Hvordan kan et verktøy bidra til støtte, utfordring og teoretisk forankret refleksjon?. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 7(1), 1–17. https://doi.org/10.15845/ntvp.v7i1.3336

Utgave

Seksjon

Artikler