Bør ledere være veiledere for nyutdannede lærere? En problematisering basert på teori om profesjonalitet og etisk bevissthet

Forfattere

  • Eli Lejonberg Universitetet i Oslo

DOI:

https://doi.org/10.15845/ntvp.v3i1.1481

Emneord (Nøkkelord):

veiledning, etikk i veiledning, nyutdannede lærere, ledere som veiledere, læreprofesjonalitet, mentoring

Sammendrag

Mange nyutdannede lærere i norsk skole har i dag lederen sin som veileder. At veilederansvar for nyutdannede lærere legges til lederrollen er blitt problematisert tidligere. Men hvorfor kan det være et problem at ledere er veiledere for nyutdannede? Er det fordi de mangler relevant kompetanse, eller er det andre forhold som gjør det problematisk å kombinere lederansvar med å være veileder for en nyutdannet lærer? I denne artikkelen belyses utfordringer knyttet til det å bruke nyutdannedes leder til veileder. Blant annet diskuteres hva profesjonalitet i veiledningsforhold i skolen innebærer. Spesielt fokuseres det på betydningen av etisk bevissthet for veiledere. Basert på teori om veilederes etiske forpliktelser overfor veisøkere problematiseres det å legge veilederansvar til ledere. Asymmetrien mellom ledere og veisøkere, og lederes makt og forpliktelser til andre aktører utenfor veiledningsforholdet kompliserer veiledningsforholdet. Det argumenteres for at nyutdannede har behov for veiledere som ikke også er ledere.

Forfatterbiografi

Eli Lejonberg, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Nedlastinger

Publisert

2018-12-20

Hvordan referere

Lejonberg, E. (2018). Bør ledere være veiledere for nyutdannede lærere? En problematisering basert på teori om profesjonalitet og etisk bevissthet. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 3(1), 18–29. https://doi.org/10.15845/ntvp.v3i1.1481

Utgave

Seksjon

Artikler