Bør ledere være veiledere for nyutdannede lærere? En problematisering basert på teori om profesjonalitet og etisk bevissthet
PDF

Emneord (Nøkkelord)

veiledning
etikk i veiledning
nyutdannede lærere
ledere som veiledere
læreprofesjonalitet
mentoring

Hvordan referere

Lejonberg, E. (2018). Bør ledere være veiledere for nyutdannede lærere? En problematisering basert på teori om profesjonalitet og etisk bevissthet. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 3(1), 18-29. https://doi.org/10.15845/ntvp.v3i1.1481

Sammendrag

Mange nyutdannede lærere i norsk skole har i dag lederen sin som veileder. At veilederansvar for nyutdannede lærere legges til lederrollen er blitt problematisert tidligere. Men hvorfor kan det være et problem at ledere er veiledere for nyutdannede? Er det fordi de mangler relevant kompetanse, eller er det andre forhold som gjør det problematisk å kombinere lederansvar med å være veileder for en nyutdannet lærer? I denne artikkelen belyses utfordringer knyttet til det å bruke nyutdannedes leder til veileder. Blant annet diskuteres hva profesjonalitet i veiledningsforhold i skolen innebærer. Spesielt fokuseres det på betydningen av etisk bevissthet for veiledere. Basert på teori om veilederes etiske forpliktelser overfor veisøkere problematiseres det å legge veilederansvar til ledere. Asymmetrien mellom ledere og veisøkere, og lederes makt og forpliktelser til andre aktører utenfor veiledningsforholdet kompliserer veiledningsforholdet. Det argumenteres for at nyutdannede har behov for veiledere som ikke også er ledere.

https://doi.org/10.15845/ntvp.v3i1.1481
PDF

Opphavsrett 2018 Eli Lejonberg

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til sin artikkel og aksepterer samtidig å publisere under en Creative Commons CC-BY-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert.

Bergen Open Access Publishing