Vandrende veiledning – dialoger i naturen
PDF

Hvordan referere

Hansen, K. (2017). Vandrende veiledning – dialoger i naturen. Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, 2(1), 67-73. https://doi.org/10.15845/ntvp.v2i1.1381
https://doi.org/10.15845/ntvp.v2i1.1381
PDF

Referanser

Aubert, A.-M. (2010). Kroppen som fenomen i veiledning. In B. Karlsson & F. Oterholt (Eds.), Fenomener i faglig veiledning. Oslo: Universitetsforlaget.

Dixon, W. A., Mauzey, E. D., & Hall, C. R. (2003). Physical activity and exercise: Implications for counselors. Journal of Counseling and Development: JCD, 81(4), 502.

Hansen, K. H. (2011). Veiledning blir til mens du går. Masteroppgave, Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universiet (NTNU).

Karlsson, B., & Oterholt, F. (2010). Fenomener i faglig veiledning. Oslo: Universitetsforl.

Koksvik, E. (2009). Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse: Nordic Council of Ministers.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to western thought: Basic books.

Ling, T. (Ed.). (2013). Moving on in Ministry: Discernment for Times of Transition and Change. Church House Publishing.

Løgstrup, K. E. (2008). Den etiske fordring (3. udg. ed.). København: Gyldendal.

Martinsen, E. W. (2011). Kropp og sinn : fysisk aktivitet - psykisk helse - kognitiv terapi (2. utg. ed.). Bergen: Fagbokforl.

Martinsen, K. (2003). Fra Marx til Løgstrup : om etikk og sanselighet i sykepleien (2. utg. ed.). Oslo: Universitetsforl.

Mayer, F. S., Frants, C. M., Bruehlman-Senecal, E., & Dolliver, K. (2009). Why Is Nature Beneficial?: The Role of Connectedness to Nature. Environment and Behavior, 41(5), 607-643. doi:10.1177/0013916508319745

McKinney, B. L. (2011). Therapist's Perceptions of Walk and Talk Therapy: A Grounded Study.University of New Orleans

Merleau-Ponty, M. (1994). Kroppens fenomenologi. Oslo: Pax.

Oppezzo, M., Schwartz, D. L., & Greene, R. L. (2014). Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect of Walking on Creative Thinking. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 40(4), 1142-1152. doi:10.1037/a0036577

Ottosson, J. (2007). The importance of nature in coping (Vol. 2007).

Pálsdóttir, A. M., Persson, D., Persson, B., & Grahn, P. (2014). The journey of recovery and empowerment embraced by nature—clients’ perspectives on nature-based rehabilitation in relation to the role of the natural environment. International journal of environmental research and public health, 11(7), 7094-7115.

Tellnes, G. (2003). Samspillet natur - kultur - helse : NaKuHel-konseptet i teori og praksis. Oslo: Unipub.

Tellnes, G. (2009). How can nature and culture promote health? (Vol. 37, pp. 559-561).

Tveiten, S. (2013). Veiledning : mer enn ord (4. utg. ed.). Bergen: Fagbokforl.

Opphavsrett 2017 Kristin Hartveit Hansen

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til sin artikkel og aksepterer samtidig å publisere under en Creative Commons CC-BY-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert.

Bergen Open Access Publishing