Kunstig intelligens i videregående skole: en undersøkelse av kunnskap og bruk

Forfattere

  • Ronja Lem Hetland Ullern videregående
  • Max Følstad-Andersen Ullern Videregående skole

Sammendrag

Kunstig intelligens (KI) har blitt en viktig del av samfunnet og kommer til å få større og større innflytelse i framtiden. Tidligere forskning har sett på konsekvenser og bruksområder for KI innen utdanningssektoren. I denne studien ønsket vi å kartlegge kunnskap og hyppighet av bruk i videregående skoler i Oslo med utgangspunkt i Ullern videregående skole. Det ble brukt en poengbasert kunnskapstest med flervalgsspørsmål og spørsmål om bruk av KI. Svarene til elever og lærere ble sammenlignet. Vi fant at lærerne i gjennomsnitt hadde mer kunnskap enn elevene. I tillegg hadde både elever og lærere lite kjennskap til UDIRs regler om KI. Studien kan gi et innblikk i hyppighet av bruk og kunnskap hos elever og lærere i Oslo, som kan gi viktig kunnskap til utdanningssektoren i møte med KI. Samtidig har resultatet begrensninger grunnet størrelsen på studien og det kreves videre forskning på temaet.

Nedlastinger

Publisert

2024-05-14

Hvordan referere

Hetland, R. L., & Følstad-Andersen, M. (2024). Kunstig intelligens i videregående skole: en undersøkelse av kunnskap og bruk. Spiss, 16(1), 42–48. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/4241

Utgave

Seksjon

Artikler