Memristive egenskaper i slimsoppen Badhamia utricularis

Forfattere

  • Max Følstad-Andersen Ullern Videregående skole
  • Ronja Lem Hetland Ullern videregående

Sammendrag

Memristorer kan effektivisere og forbedre digitale prosesseringsenheter. En memristor er en elektrisk komponent der motstanden gjennom komponenten avhenger av den tidligere strømmengden som har gått igjennom den. Hypotesen var at slimsoppen har memristive egenskaper. Vi fikk slimsoppen Badhamia utricularis til å danne en bro mellom to elektroder,og det ble sendt strøm gjennom preparatet for å teste memristive egenskaper. Det ble gjort flere metodefunn knyttet til elektrodene og kapasitans. Av studien var det ikke mulig å bekrefte eller avkrefte memristive egenskaper. Videre forskning er nødvendig.

Nedlastinger

Publisert

2024-05-14

Hvordan referere

Følstad-Andersen, M., & Hetland, R. L. (2024). Memristive egenskaper i slimsoppen Badhamia utricularis. Spiss, 16(1), 36–41. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/4240

Utgave

Seksjon

Artikler