Forskjell i miljøgifter hos torsk (gadus morhua) i indre og ytre Oslofjord

Med samarbeid fra Faggruppe for toksikologi ved NMBU

Forfattere

  • Linus Jalmerbrandt Elvebakken videregående skole

Emneord (Nøkkelord):

Fiskehelse, Oslofjorden, Miljøgifter

Sammendrag

Marine organismer i Oslofjorden utsettes for forskjellige miljøgifter. I denne undersøkelsen ble det undersøkt om det var høyere nivåer av miljøgifter i indre Oslofjord sammenlignet med ytre Oslofjord. Det ble også tatt stilling til om giftstoffnivåene i torsk utgjorde en helserisiko for mennesker. Det ble anvendt en kvantitativ metode i undersøkelsen. Leverprøver fra 10 torsker fra hvert område ble uthentet, der leveren ble dissekert og målt for miljøgiftene dioksiner og dioksinlignende PCB-er. Totalt sett ble det målt over dobbelt så store mengder miljøgifter i indre Oslofjord som i ytre Oslofjord. Miljøgiftenes toksisitet var også dobbelt så stor i indre som i ytre Oslofjord.

Nedlastinger

Publisert

2024-05-14

Hvordan referere

Jalmerbrandt, L. (2024). Forskjell i miljøgifter hos torsk (gadus morhua) i indre og ytre Oslofjord: Med samarbeid fra Faggruppe for toksikologi ved NMBU. Spiss, 16(1), 28–35. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/4239

Utgave

Seksjon

Artikler