Virkning av frokost på reaksjon og hukommelse

En kvantitativ studie om effekten av frokost på reaksjonstid og hukommelse

Forfattere

  • Erika Lind-Larsen Vestby videregående skole

Sammendrag

Det har tidligere blitt forsket på sammenhengen mellom frokostinntak og kognitive ferdigheter, men resultatene har vært svært varierende. Derfor var det interessant å undersøke om effekten av frokostinntak er målbar hos elever i videregående skole, og hvordan deres prestasjoner påvirkes av det. I denne studien ble hukommelse og reaksjonstid testet ved hjelp av to nettsider, med henholdsvis memory-spill og reaksjonstest. Resultatene ga høye p-verdier, som tyder på at forskjellene fra runde til runde ikke var store nok til å være statistisk signifikante. På de kvinnelige testpersonenes reaksjonstester var likevel p-verdien til resultatene fra runde 1, før frokost, og til runde 2, 30 minutter etter frokost, lavere enn signifikansnivået på 5 %. Det tyder på at forskjellene var signifikante, og at de hadde en forbedring i prestasjon etter frokost. På tross av dette var testgruppene små, så det er nødvendig med større empirisk grunnlag for å konkludere med hvorvidt frokost har noen effekt på hukommelse og reaksjon.

Nedlastinger

Publisert

2024-05-14

Hvordan referere

Lind-Larsen, E. (2024). Virkning av frokost på reaksjon og hukommelse: En kvantitativ studie om effekten av frokost på reaksjonstid og hukommelse. Spiss, 16(1), 7–12. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/4225

Utgave

Seksjon

Artikler