Hever ferskgjær raskere enn tørrgjær?

Forfattere

  • Amalie Myking Knarvik videregående skule

Sammendrag

Denne forskningsartikkelen undersøker om det er noen synlige forskjeller i deigvolum ved bruk av ulike typer gjær og hvilken gjær som er mest effektiv. Det ble totalt laget 30 deiger. Innholdet i deigene var nøyaktig det same bortsett fra at 15 av dem hadde tørr gjær og de resterende 15 hadde fersk gjær. For at vekstforholdene skulle bli mest mulig like, ble det laget to og to deiger samtidig, en med fersk og en med tørr gjær. Alle deigene ble målt hvert 20 minutt, og hevde totalt i 120 minutter. Resultatene viste at deigene i gjennomsnitt hadde likt volum etter 120 minutter. Det var likevel signifikant forskjell mellom hevevolumet til de ulike typene deig de første 60 minuttene. Resultatene styrket hypotesen om at fersk gjær hever raskest i starten, men at totalt volum blir likt til slutt.

Nedlastinger

Publisert

2024-05-14

Hvordan referere

Myking, A. (2024). Hever ferskgjær raskere enn tørrgjær? . Spiss, 16(1), 1–6. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/4221

Utgave

Seksjon

Artikler