Poding av rosmarin
pdf

Hvordan referere

Bischof, T. (2020). Poding av rosmarin. Spiss, 12(1), 31-36. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3026

Sammendrag

I denne studien ble det undersøkt om det var mulig å pode rosmarin. Poding er når to ulike planter i en slekt blir festet til hverandre og vokser sammen. Det er mulig å pode blant annet epletrær og roser. Det finnes en del ulike metoder for å pode planter og trær, men det finnes lite informasjon om poding av urter og mindre planter. Metoden som ble brukt i studiet gikk ut på å teste ulike podingsmetoder hvor variabler som fuktighet og lys ble endret helt til en kom fra til det mest vellykkede resultatet. Det ble brukt to podingsmetoder; skjøtpoding og kløftpoding. Rosmarinplantene ble podet for hånd. Ut ifra resultatene i dette forsøket viser det seg at skjøtpoding er den best egnete metoden for poding av rosmarin.  

pdf
Bergen Open Access Publishing