Effekten til mikrobølget vann på planters vekst og spiringsprosent
pdf

Emneord (Nøkkelord)

Planter
plantevekst
Springsprosent
mikrobølger
teknologi

Hvordan referere

Tønseth, K. (2020). Effekten til mikrobølget vann på planters vekst og spiringsprosent. Spiss, 12(1), 37-43. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3009

Sammendrag

I dette forskningsprosjektet ble det undersøkt om planter som blir vannet med vanlig vann fra springen, kokt vann, og vann som har blitt kokt i mikrobølgeovn vil være forskjellige med tanke på spiringsprosent og vekt. Det ble valgt å så blomstererter, som ble inndelt i tre grupper, som ble vannet med hver sin vann-type. Målingene ble gjort 29 dager etter såing, og det ble målt spiringsprosent i hver gruppe, i tillegg til vekten til hver enkel plante og til gruppene sammenlagt. Da det ble sammenliknet forskjellene mellom gruppene, ble det ikke funnet noen signifikante forskjeller verken i spiringsprosent eller vekt, likevel var det noen synlige ytre forskjeller, som muggdannelse hos plantene i mikrogruppen. Konklusjonen er derfor at mikrobølget vann ikke har noen annerledes påvirkning på planters vekst og spiringsprosent, enn det vanlig eller kokt vann har.

 

pdf
Bergen Open Access Publishing