Påvirker kaffe veksten til blomkarse?
pdf

Hvordan referere

Birkemo, I. (2020). Påvirker kaffe veksten til blomkarse?. Spiss, 12(1), 63-69. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3007

Sammendrag

Forskningsprosjektet mitt viser om det lønner seg å vanne planter med kaffe, jeg valgte å bruke blomkarsefrø som plante. Forskningsprosjektets forskningsspørsmål er: Hvordan påvirker tilførsel av kaffe veksten til arten blomkarse (tropaeolum majus) sammenlignet med om planten kun blir tilført vann (H2O). Jeg hadde en kontrollgruppe som fikk vann, og en testgruppe som fikk kaffe. Resultatet av studien viser at blomkarse som ble vannet med kaffe i snitt var høyere og kraftigere enn blomkarsene som ble vannet med vann. Likevel viste p-verdien jeg fikk fra t-testen at disse forskjellene ikke er signifikante. Ut ifra resultatene fra forsøket kan jeg konkludere med at å vanne blomkarse med kaffe ikke gir økt vekst, men det har heller ingen negativ effekt på veksten.

pdf
Bergen Open Access Publishing