Holdbarheten til lettmelk
pdf

Hvordan referere

Le, R. (2020). Holdbarheten til lettmelk. Spiss, 12(1), 44-50. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3000

Sammendrag

Utgangspunktet for denne studien er hvordan nordmenn kan redusere matsvinnet sitt, når melk er en av de matvarene nordmenn kaster mest av. Som følge av dette ble det undersøkt om det er noe forskjell på holdbarheten til lettmelk som har blitt oppbevart på to ulike måter. Den ene lettmelken oppbevart i romtemperatur i 20 timer, og deretter i kjøleskaptemperatur. Den andre lettmelken som oppbevart i kjøleskaptemperatur gjennom hele undersøkelsen. Holdbarheten til lettmelkene ble målt med en pH-meter. pH til lettmelkene ble målt tre ganger i uka, og undersøkelsen foregikk i to uker. Resultatet viser at holdbarheten til lettmelken som ble oppbevart i romtemperatur, hadde en signifikant lavere gjennomsnitt pH på den første uka, men ikke på den andre uka. Dette forteller at lettmelken fikk en dårligere holdbarhet i løpet av første uka, men på den andre uka var holdbarheten til begge lettmelkene like god.

pdf
Bergen Open Access Publishing