Hjernens evne til manipulasjon av virkeligheten
pdf

Hvordan referere

Trandokken, M., & Meidell Müller-Henneberg, L. (2020). Hjernens evne til manipulasjon av virkeligheten. Spiss, 12(1), 20-25. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2998

Sammendrag

Studier har vist at en persons oppfatning av virkeligheten endres ved ulik bruk og tilgang til sansene til et menneske. Det var derfor et ønske om å undersøke om hjernen danner ulike oppfatninger av realiteten ved ulik tilgang til sansene, og om hjernen endrer temporal-oppfatningen av en hendelse ut ifra en underbevisst prediksjon om hva som skal skje. Dette ble undersøkt i to forsøk.

 

Det første forsøket gikk ut på å måle forskjellen i reaksjonstid mellom personer med og uten tilgang til synssansen etter et stikk i tåa. Resultatene viser at personene med tilgang til synssansen hadde en statistisk signifikant raskere reaksjonstid.

 

I det andre forsøket ble to grupper undersøkt, der kun den ene gruppen fikk før-informasjon om forsøket. Hver person trykket gjentakende på en knapp som utløste et forsinket blink. Gruppen uten før-informasjon opplevde at forsinkelsen mellom blinkene ble redusert proporsjonalt med antall trykk. Den andre gruppen opplevde ingen signifikant endring i forsinkelsen.

pdf
Bergen Open Access Publishing