Påvirker syre fargen til torvmose?
pdf

Hvordan referere

Dias, E. (2020). Påvirker syre fargen til torvmose?. Spiss, 12(1), 1-6. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2993

Sammendrag

I denne studien ble det undersøkt om det var en sammenheng mellom pH og fargen torvmoser hadde. Torvmoser med forskjellig farge ble samlet i skogen og testet med pH-meter, før det ble tatt T-tester i Geogebra for å finne ut om det var en signifikant forskjell mellom de målte verdiene. Resultatene viste at det var den gulgrønne torvmosen som var surest, etterfulgt av mørkegrønn og rød torvmose med høyest pH. De få målingene for rød torvmose gjør at det var en viss usikkerhet knyttet til målingene for rød torvmose. Sammenhengen tyder på at det er fargepigmenter i torvmose som påvirkes av endringer i pH, og fungerer som indikatorer, men det kan ikke utelukkes at andre fargepigmenter også har påvirket fargesammensetningen til torvmosene.

pdf
Bergen Open Access Publishing