Har norsk mathonning antibakteriell virkning?
pdf

Emneord (Nøkkelord)

Honning
Antibakteriell virkning
Sårbehandling
E.coli
L.plantarum
Medisinsk honning

Hvordan referere

Lunde, H. (2020). Har norsk mathonning antibakteriell virkning?. Spiss, 12(1), 7-12. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2992

Sammendrag

I tradisjonell medisin har honning spilt en sentral rolle i årtusener, men det er først i nyere tid at moderne medisin har begynt å se potensialet i honning. Flere nyere studier viser at honning er antibakterielt og fremmer sårheling, men det er gjort lite forskning på norsk honning. I dette forsøket ble den antibakterielle effekten til en lokalprodusert mathonning og medisinsk Manukahonning undersøkt. Honningene ble testet på E.coli og melkesyrebakterien L.plantarum, ved bruk av agar-brønndiffusjon. Begge honningene klarte å hemme veksten av E.coli, men de hadde nesten ingen effekt mot L.plantarum. Forsøket indikerer at selv lokalprodusert, norsk honning har en antibakteriell effekt, men det er behov for mer forskning og kartlegging, slik at man kan forstå og utnytte denne ressursen bedre.

pdf
Bergen Open Access Publishing