Håndhygiene - er Antibac® den mest effektive bakteriedreperen?
pdf

Hvordan referere

Kvarme, I. (2019). Håndhygiene - er Antibac® den mest effektive bakteriedreperen?. Spiss, 11(1), 54-59. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2818

Sammendrag

I dette forskningsprosjektet ble det forsøkt å påvise forskjell på desinfeksjonsmidler med ulike ingredienser, og om disse var bedre enn håndvask. Mange bruker desinfeksjonsmidler når såpe og vann ikke er tilgjengelig. Firmaet Antibac® AS produserer antibakterielle midler, og man kaller gjerne desinfeksjonsmidler for «antibac» selv om dette er et merkevare-beskyttet produkt. Desinfeksjonsmidlene brukt i prosjektet er imidlertid begge hentet fra Antibac® AS. Prosjektets forskningsspørsmål går ut på om det er forskjell på et desinfeksjonsmiddel tilsatt klorhexidin, som brukes innenfor helsesektoren, og vanlig desinfeksjonsmiddel, som selges over disk til husholdningene. Og er desinfeksjonsmidlene bedre enn såpe og vann? Forsøket ble utført ved å dyrke frem bakterier avsatt med fingre i petriskåler med kjøttpeptonagar. Deretter ble fingrene vasket i ulike midler, før de igjen ble avtrykket i nye agarskåler for å finne eventuelle resterende bakterier. Resultatene viser små eller ingen forskjeller mellom desinfeksjonsmidlene, mens etter håndvask er det betydelig flere gjenværende bakterier.

pdf
Bergen Open Access Publishing