Hvilken gjærdeig av hvete, med ulik mengde vann, hever mest?
pdf

Hvordan referere

Aspenes, T. (2019). Hvilken gjærdeig av hvete, med ulik mengde vann, hever mest?. Spiss, 11(1), 49-53. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2817

Sammendrag

I denne studien ble det undersøkt om gjærdeig av hvetemel med mer vann hever raskere enn gjærdeig med mindre vann. I studien ble det totalt laget ni deiger. Tre deiger bestod av 0,20 L vann, tre av 0,25 L og tre av 0,35 L. Tre og tre deiger, med ulik mengde vann, ble laget samtidig, i tilfeldig rekkefølge. Videre ble de hevet like lenge, under de samme forholdene, og målt hvert 20. minutt. Resultatene viste at deigen med 0,25 L vann, vannmengden i oppskriften, i gjennomsnitt hadde størst volum etter 80 minutter. Statistisk analyse av resultatene viste derimot at det ikke var en signifikant forskjell mellom hevevolumet til de ulike deigene. Konklusjonen på denne studien var at det ikke var en sammenheng mellom deigvæske og hevevolum.

pdf
Bergen Open Access Publishing