Påvirker genetikk og sintid råmelkskvaliteten?
pdf

Hvordan referere

Søreid, M. (2019). Påvirker genetikk og sintid råmelkskvaliteten?. Spiss, 11(1), 1-5. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2815

Sammendrag

I denne studien ble det undersøkt om faktorene genetikk og sintid hadde en påvirkning på kvaliteten til råmelk, den første melken kua produserer etter at kalven er født. Sintid er pausen kuer som melkes får før de skal kalve. Tidligere studier har vist at kuer med kortere sintid har dårligere råmelkskvalitet enn kuer med lengre sintid. Studier har også vist at kuer med høyere melkeproduksjon, slik som rasen høylinje, har dårligere råmelkskvalitet enn kuer med lavere melkeproduksjon, slik som rasen frisklinje. I denne studien ble det benyttet data fra 74 kuer. Samleprøver av råmelken ble sendt inn til et laboratorium, hvor råmelkskvaliteten ble analysert. Ulike faktorer som avsiningsdato, kalvingsdato og genetisk linje ble også registret. En t-test og en regresjonsanalyse viste at frisklinje har bedre råmelkskvalitet enn høylinje, og at sintiden ikke har noen sammenheng med råmelkskvaliteten. Studien ble utført med data fra NMBU, og i samarbeid med Veterinærinstituttet.

pdf
Bergen Open Access Publishing