Fra et utvalg tannkremer – hvilke inneholder mikroplast?
pdf

Emneord (Nøkkelord)

Liv.arlander@lorenskog.vgs.no

Hvordan referere

Saint johns, D., & Isaksen, I. (2019). Fra et utvalg tannkremer – hvilke inneholder mikroplast?. Spiss, 11(1), 18-21. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2751

Sammendrag

Inneholder tannkrem mikroplast?

Nesten alt inneholder plast, og mye av det havner i havet. Hygieneprodukter som tannkrem inneholder også mikroplastpartikler. Dette blir til slutt en del av økosystemet og vil ha en negativ påvirkning på mennekser og dyr. I dette forøket undersøker vi om tre uliker tannkremer inneholder mikroplastpartikler, hvor en av dem påstår at de ikke skal det. 

pdf
Bergen Open Access Publishing