IQ – Skrevet i stein eller opplært?
pdf

Hvordan referere

Faarlund, C. (2019). IQ – Skrevet i stein eller opplært?. Spiss, 11(1), 14-17. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2744

Sammendrag

I dette forsøket har jeg undersøkt om det er mulig å øve til IQ-tester, da slike tester sees på som absolutte og brukes aktivt i samfunnet. En gruppe på 66 elever fikk spørsmål om tidligere erfaring, før de deretter tok en IQ-test. Resultatene viser at de som har tatt IQ-tester før, fikk et bedre gjennomsnitt enn de som ikke hadde tatt slike tester før, med en P-verdi på 0.0028.

pdf
Bergen Open Access Publishing