Tyggegummi – skjerpende eller distraherende?
pdf

Hvordan referere

Sundnes, I. (2019). Tyggegummi – skjerpende eller distraherende?. Spiss, 11(1), 22-29. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2736

Sammendrag

Studier har vist en sammenheng mellom å tygge tyggegummi og forbedret hukommelse, men funn så langt har vært uklare. Det var derfor ønsket å undersøke om tyggegummi har en positiv effekt på korttidshukommelse eller ikke. 62 deltagere ble delt inn i tre grupper; en kontrollgruppe uten påvirkningen av tyggegummi, en gruppe som tygget tyggegummi i fem minutter før testen, og en gruppe som tygde tyggegummi under hele testen. Alle gjennomførte en visuell hukommelsestest. Det gjennomførte forsøket ga ingen signifikante forskjeller mellom de ulike gruppene, men resultatene impliserer at tyggegummi kan ha en positiv effekt på korttidshukommelsen, men mer omfattende studier må gjennomføres for å kunne si det med sikkerhet.

pdf
Bergen Open Access Publishing